วันที่รวม (“ช่วงเวลาเรียน”) มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้ว หากคุณต้องการเป็นโจทก์นำ

วันที่รวม ("ช่วงเวลาเรียน") มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้ว หากคุณต้องการเป็นโจทก์นำ

ทำไมต้อง ROSEN LAW:เราสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมประวัติความสำเร็จในบทบาทผู้นำ บ่อยครั้งที่บริษัทที่ออกหนังสือแจ้งไม่มีประสบการณ์ ทรัพยากร หรือการยอมรับที่มีความหมายเทียบเท่ากัน จงฉลาดในการเลือกที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมาย Rosen เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั่วโลก โดยเน้นการปฏิบัติในการดำเนินคดีประเภทหลักทรัพย์และการฟ้องร้องคดีอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทกฎหมาย Rosen 

ประสบความสำเร็จในการยุติคดีฟ้องร้องกลุ่มหลักทรัพย์กับบริษัทจีนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัทกฎหมาย Rosen อยู่ในอันดับที่ 1 โดย ISS Securities Class Action Services สำหรับจำนวนการระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ในปี 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 4 อันดับแรกทุกปีตั้งแต่ปี 2556 และกู้คืนหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุน 

ในปี 2562 เพียงปีเดียว บริษัทก็สามารถเอาชนะได้$438 ล้านสำหรับนักลงทุน ในปี 2020 ผู้ร่วมก่อตั้งลอเรนซ์ โรเซ็นได้รับการเสนอชื่อโดย law360 ให้เป็นไททันแห่งบาร์ของโจทก์ ทนายความของบริษัทหลายคนได้รับการยอมรับจาก Lawdragon และ Super Lawyers

รายละเอียดของคดี:ตามคดี จำเลยตลอดช่วงระยะเวลากลุ่มได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทำให้เข้าใจผิด และ/หรือไม่เปิดเผยว่า: 

กรนิตและผู้บริหารระดับสูงทราบหรือละเลยโดยประมาทเป็นอย่างน้อยว่าธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลของบริษัท

นั้น รุมเร้าด้วยปัญหาการควบคุมคุณภาพที่สำคัญและการบริการลูกค้าที่บกพร่อง (2) เป็นผลให้กรนิตมีความเสี่ยงต่อแรงกดดันจากคู่แข่งมากกว่าที่เคยเป็นตัวแทนและขาดความได้เปรียบในการแข่งขันที่นักลงทุนเสนอ; (3) ผลที่ตามมาคือปัญหาและข้อบกพร่องทำให้กรณิศเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง ซึ่งทำให้รายได้ของบริษัทลดลง 

เนื่องจากลูกค้าที่ไม่พอใจของกรนิตพยายามหาทางเลือกอื่นสำหรับความต้องการด้านการพิมพ์ดิจิทัลของตน และ (4) ในขอบเขตที่บริษัทตั้งใจที่จะเตือนถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพและการบริการลูกค้า รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น กรนิตไม่ได้เปิดเผยว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อรายละเอียดที่แท้จริงเข้าสู่ตลาด คดีฟ้องร้องทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหาย

ไม่มีคลาสใดได้รับการรับรอง จนกว่าชั้นเรียนจะได้รับการรับรอง คุณจะไม่ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาเว้นแต่คุณจะรักษาไว้ คุณสามารถเลือกที่ปรึกษาที่คุณเลือกได้ คุณอาจยังคงเป็นสมาชิกชั้นเรียนที่ขาดเรียนและไม่ทำอะไรเลย ณ จุดนี้ ความสามารถของนักลงทุนในการมีส่วนร่วมในการกู้คืนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่เป็นโจทก์นำ

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net