ปกป้องผู้คน ‘หนีสงคราม, ความรุนแรง’ หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเรียกร้อง

ปกป้องผู้คน 'หนีสงคราม, ความรุนแรง' หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเรียกร้อง

แอนน์-มารี ดอยช์แลนเดอร์ รักษาการผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อทางการโปแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงขั้นตอนการขอลี้ภัย“ผู้คนที่หนีสงคราม ความรุนแรง และการประหัตประหารต้องการความคุ้มครอง” เธออธิบาย’การแบ่งขั้ว’ ของภาระหน้าทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปตัดสินว่าการปฏิเสธการเข้าถึงกระบวนการขอลี้ภัย โปแลนด์ละเมิดมาตราหลายมาตราของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

“การปฏิเสธที่จะอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาที่ชายแดน

โดยไม่ประเมินข้อเรียกร้องของพวกเขาอย่างเหมาะสม ถือเป็นการแบ่งแยกตามพันธกรณีของประเทศ” เจ้าหน้าที่ UN กล่าวประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างลึกซึ้งได้ระบุถึงความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับการจำกัดการเข้าประเทศของผู้ลี้ภัย

สื่อข่าวอ้างองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่รายงานว่าตั้งแต่ปี 2559 จำนวนคำขอลี้ภัยต่อปีลดลงจาก 8,000 รายเป็น 14,000 รายต่อปีเหลือ 4,000 รายต่อปีการจัดการเส้นขอบUNHCR ย้ำเสมอถึงสิทธิอันชอบธรรมของรัฐในการจัดการพรมแดน อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองผู้ขอลี้ภัยด้วยการอนุญาตให้เข้าถึงดินแดนและการต้อนรับที่ปลอดภัย ข้อผูกมัดนี้สำเร็จได้ด้วยการยอมรับคำร้องขอให้สถานะผู้ลี้ภัยจากชาวต่างชาติ ส่งเขาหรือเธอข้ามพรมแดน และจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับเวลาในการพิจารณาคดีของเขา ตามรายงานของหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

การยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ที่หลบหนีออกจากประเทศ

เพราะกลัวการประหัตประหาร ได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาเจนีวาปี 1951 ซึ่งโปแลนด์เป็นภาคีUNHCR เตือนว่าการจัดการชายแดนที่ปลอดภัยและการจัดหาที่หลบภัยสำหรับผู้ลี้ภัยไม่ได้เป็นการกีดกันซึ่งกันและกัน และหน่วยงานยังคงพร้อมที่จะช่วยเหลือรัฐบาลใดๆ ในการรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปารีสได้มีการจัดตั้ง ‘หน่วยวิกฤต’ ของยูเครน และบริการอย่างหนึ่งของสถาบันคือให้จุลสารออนไลน์แก่ครูโดยสรุปวิธีการต้อนรับนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ 

ช่องว่างของนโยบายและทรัพยากรที่มีอยู่ในส่วนนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการที่ ประเทศเจ้าภาพจัดการกับการสอบปลายภาค การโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาและการรับรองการสอน ยูเนสโกพบว่าเป็นที่เข้าใจกันดีว่า จนถึงขณะนี้มีการเตรียมการช่วยเหลือนักเรียนยูเครนน้อยมาก

นอกจากนี้ ในด้านทรัพยากร รัฐบาลบางแห่งได้พัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตอบสนองด้านการศึกษา เช่น การจัดสรรงบประมาณพิเศษ

credit : niceneasyphoto.com
tampabayridindirty.com
starwalkerpen.com
bobasy.net
metrocrisisservices.net
symbels.net
secondladies.net
qldguitarsociety.com
ptsstyle.com
discountmichaelkorsbags2013.com